Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Opíráme se o soudobé poznatky vývojové psychologie a pedagogiky předškolního věku. Vycházíme z osobnostního modelu, individuálního přístupu, celostního a prožitkového učení.

Sledujeme oblast fyzickou, psychickou, morální a sociální, jazykově literární, estetickou, oblast zdraví, …..
Vztahy s dětmi budujeme na bázi důvěry, pohody, pocitu bezpečí.
Zaměřujeme se na rozvoj celé dětské osobnosti.

Rozvíjíme pracovní schopnosti a dovednosti dětí, poznávání a experimentování, tvoření pojmů, myšlenkové operace.
Pozornost věnujeme k získávání klíčových kompetencí dětí, které děti potřebují jak pro své úspěšné pokračování v systematickém vzdělávání, tak i pro další životní etapy a celoživotní učení.

Pro realizaci vzdělávání využíváme zejména:


Školní klima: které tvoří příznivá atmosféra, estetické prostředí, citlivý a vnímavý přístup dospělých k dětem. V atmosféře rovnosti, důvěry, optimismu, porozumění a spolupráce
se děti cítí bezpečně, příjemně, jsou aktivní a mají chuť ke vzdělávacím činnostem.

Prožitkové učení: je spontánní učení pomocí hry nebo činnosti, ke které je dítě vnitřně motivováno, naladěno a citově ji prožívá.

Tématické celky: do nichž učitelky vsazují vzdělávací záměry. Děti vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, možnostem
a vzdělávacím potřebám dětí předškolního věku.

Individuální přístup: každé dítě má možnost vyvíjet se a učit se vlastním tempem. Učitelky mu nabízejí v různých oblastech pestrou nabídku dle jeho momentálních možností, potřeb
a zájmu.

Spolupráce s rodinou: je stavěna na bázi vzájemného partnerství, na důvěře a vzájemné odpovědnosti.

Základní podmínky každého bloku:obrazek-11.jpg
vychází z prožitku dětí, jejich zájmu a pg záměru učitelky, přispívá k rozvoji skupiny, obohacuje prožívání dětí v MŠ, rozvoj jednotlivého dítěte, je prostředkem ke vzdělávání dětí – osobnostní uvědomění, počítá se změnou, pružně reaguje na podněty a přání rodičů a dětí

 

pokračování